header
Aké sú výhody vlastnej studne a ČOV na pozemku?
  • Studňa ušetrí výdavky za vodu
  • ČOV šetrí výdavky za stočné
Ako to funguje?
Cestu k sebestačnosti predstavuje vlastná studňa. Niekoľko metrov pod zemou sa totiž nachádzajú zásoby podzemnej vody. Na Vašom pozemku sa bude nachádzať vŕtaná studňa, ktorá Vám poskytne dostatok pitnej vody nielen na konzumáciu či spotrebu v domácnosti, ale tiež na zavlažovanie pozemku po celý rok. Životnosť studne predstavuje 50 až 100 rokov. Studňu budete mať na pozemku ešte pred samotnou výstavbou domu. S jeho stavbou je totiž spojená obrovská spotreba a voda zadarmo je cestou k úspore stavebných nákladov.
Studňa pripojená na vodovodné rozvody teda znamená úsporu na vodnom.
Neplatíte ani poplatok za stočné, pretože pre Vás postavíme na pozemku domácu čistiareň odpadových vôd..


Koľko ušetrím za vodu ak mám vlastnú studňu?
Priemerný človek spotrebuje denne asi 150 l vody. Cena vodného pre rok 2010 (BVS) prestavuje 1,8133 EUR/ m3 (s DPH). Pri štvorčlennej domácnosti teda ušetríte s vlastnou studňou ročne: 150 x 4 x 365 x 1,8133 / 1000 = 397,11 EUR

Ak prirátam spotrebu vody na zavlažovanie záhrady?
Denná spotreba vody pre bežnú záhradu vo vegetačnej sezóne (teda cca 200 dní) je cca 5 l na 1m2 trávnika. Pri výmere záhrady 400m2 teda ušetríte s vlastnou studňou ročne: 200 x 5 x 400 x 1,8133 / 1000 = 725,32 EUR

Koľko ušetrím za vodu ak mám vlastnú domovú čističku odpadových vôd?
Priemerný človek vyprodukuje denne asi 150 l odpadovej vody. Cena stočného pre rok 2010 (BVS) prestavuje 0,9871 EUR/ m3 (s DPH)

Pri štvorčlennej domácnosti teda ušetríte s vlastnou ČOV ročne:
150 x 4 x 365 x 0,9871 / 1000 = 216,17 EUR

Koľko teda ušetrím celkom ročne na nákladoch na vodu pri kúpe pozemku v lokalite SLNEČNÝ LÁN:
397,11 + 725,32 + 216,17 = 1 338,6 EUR
image image image image