header
Pozemky
Pozemok číslo 1 Pozemok číslo 2 Pozemok číslo 3 Pozemok číslo 4 Pozemok číslo 5 Pozemok číslo 6 Pozemok číslo 7 Pozemok číslo 8 Pozemok číslo 9 Pozemok číslo 10 Pozemok číslo 11 Pozemok číslo 12 Pozemok číslo 13 Pozemok číslo 14 Pozemok číslo 15 Pozemok číslo 16 Pozemok číslo 17 Pozemok číslo 18 Pozemok číslo 19 Pozemok číslo 20 Pozemok číslo 21 Pozemok číslo 22 Pozemok číslo 23 Pozemok číslo 24 Pozemok číslo 25 Pozemok číslo 26 Pozemok číslo 27 Pozemok číslo 28 Pozemok číslo 29 Pozemok číslo 30 Pozemok číslo 31 Pozemok číslo 32 Pozemok číslo 33 Pozemok číslo 34 Pozemok číslo 35 Pozemok číslo 36 Pozemok číslo 37 Pozemok číslo 38 Pozemok číslo 39 Pozemok číslo 40 Pozemok číslo 41 Pozemok číslo 42 Pozemok číslo 43 Pozemok číslo 44 Pozemok číslo 45 Pozemok číslo 46
Pripravili sme pre Vás atraktívne stavebné pozemky v novej lokalite len 2 km od Senca:

CENA: od 62.99 €/m2 vrátane DPH a IS!

PROJEKT SLNEČNÝ LÁN PONÚKA:
atraktívne stavebné pozemky o výmere od 307-1104 m2, vybudovanie prípojky elektriky na pozemku, vybudovanie studne na zásobovanie pitnou vodou priamo na pozemku, dodanie domovej čističky odpadových vôd, vybudovanie komunikácií a chodníkov v lokalite s verejným osvetlením, blízkosť zariadení občianskej vybavenosti, blízkosť okresného mesta Senec a hlavného mesta SR Bratislavy, bývanie a relax v kľudnej lokalite v lone prírody, v prípade záujmu služby architekta.

TERMÍNY:
Lokalita SLNEČNÝ LÁN je kompletne vybudovaná a skolaudovaná.

SKUTKOVÝ STAV:
Stavebné práce na lokalite SLNEČNÝ LÁN boli ukončené. Na lokalite boli taktiež vyhotovené skúšobné hydrogeologické vrty. Prebehli 7 dňové zaťažkávacie odčerpávacie skúšky vody za účelom zistenia výdatnosti zdrojov podzemnej vody a laboratórne testy vody za účelom zistenia kvality podzemnej vody v lokalite. Všetky ukazovatele výdatnosti ako aj kvality vody sú podľa očakávaní v poriadku. Inžinierke siete a komunikácie sú skolaudované. Na lokalite v súčasnosti prebieha výstavba rodinných domov.

Mnohí spokojní klienti sú už zabývaní!
image image image image