header
Zmluvným partnerom spoločnosti LIGNUS, s.r.o. pre projekt SLNEČNÝ LÁN je Slovenská sporiteľňa, a.s. Ak ste si svoj nový pozemok vybrali, môžete si vybrať z týchto možností financovania
 1. financovanie prostredníctvom úveru
 2. financovanie z vlastných zdrojov - hotovosť
 3. financovanie kombinovaným spôsobom, t.j. hotovosť a úver
slsp

Výhody pre klienta

Výhody pre klientov :
 • Zľava na úrokovej sadzbe
 • Garantované zrýchlené čerpanie na plombu
 • Bez predkladania znaleckého posudku
 • Bez potvrdenia o príjme, ak je mzda poukazovaná na účet do SLSP min. 4 mesiace
Zľavy zo sadzby poskytnuté pre tento projekt:
 • pre všetkých klientov: 0,40%
 • pre klientov s čistým mesačným príjmom nad 1980 EUR: 0,7%
 • pri úvere nad 82 500 EUR: 0,7%
(zľava platí počas celej lehoty splatnosti úveru a jednotlivé zľavy nie je možné kombinovať)

Sadzba pre konkrétneho klienta závisí od ratingu, % financovania z hodnoty nehnuteľnosti, zľavy a iných faktorov.

Platobný systém predaja
 1. Podpis zmluvy o budúcej zmluve a zloženie rezervačného poplatku vo výške 3.300,– €
 2. Podpis kúpnej zmluvy
Na celkové finančné zabezpečenie kúpy pozemku je možné použiť rôzne spôsoby financovania. V rámci finančného poradenstva Vám navrhneme vhodnú možnosť financovania Vášho pozemku prostredníctvom hypotekárnych úverov, úverov, prípadne stavebného sporenia.

Pre bližšie informácie ohľadne financovania nás prosím kontaktujte.
image image image image