header

Projekt SLNEČNÝ LÁN je výnimočným projektom preferujúcim úsporné bývanie v tesnej blízkosti Senca.

Inžinierske siete sú vybudované na hranici jednotlivých pozemkov. Prístupová komunikácia s verejným osvetlením je vybudovaná vrátane chodníkov a peších spevnených plôch k jednotlivým pozemkom.

Na každom pozemku sa nachádza studňa, ktorej výdatnosť nielen spĺňa podmienky na bezproblémové zásobovanie domácnosti pitnou vodou, ale dokonca aj na celoročné využívanie na polievanie záhrady a inú spotrebu úžitkovej vody.

Odtok odpadových vôd z domácnosti je riešený čističkami odpadových vôd, ktoré sú zapustené do zeme a teda nenarúšajú okolie Vášho domu. Odkanalizovanú vodu z čističky odpadových vôd môžete celoročne využívať na polievanie, resp. inú spotrebu úžitkovej vody. Voda, ktorú nespotrebujete sa bude ukladať do zásobníka umiestneného taktiež pod zemou a bude tak tvoriť rezervu na spotrebu úžitkovej vody na hospodárske využite.

Ďalšie naše zaujímavé projekty nájdete na www.lignus.sk

Aktuálne fotografie projektu
image image image image